Information gällande GDPR och personuppgifter hos Piani Sweden AB

Som kund hos Piani Sweden AB behöver vi behandla och spara kontaktuppgifter om dig när vi skriver faktura och detta sparas sedan i bokföringen som görs i vårt affärssystem. Vi använder helst officiella företagsuppgifter men beroende på informationen vi får från dig som kund kan den ibland vara personlig. De uppgifter vi sparar är:

1. Företagsnamn.
2. Namn på kontaktperson.
3. E-postadress.
4. Telefonnummer.
5. Postadress.

Om du är återförsäljare för Piani Sweden AB kommer dessa uppgifter dessutom att sparas i vårt kundregister som sparas i en krypterad fil som vi använder för att kontakta ditt företag för utskick med information om nyheter om produkter. Uppgifterna används också för att hålla vår hemsida uppdaterad för de företag som presenteras där på https://piani.se/handla.

Uppgifterna delas aldrig med någon utomstående person eller tredje part företag. Uppgifterna kommer aldrig att säljas till någon i reklamsyfte.

Personuppgiftsansvarig på Piani Sweden AB är Pia Densloe. Dina uppgifter kommer att sparas tills du kontaktar oss för att ändra eller radera uppgifterna. Kontakta oss för detta via e-post på info(a)piani.se.

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Du kan kontakta oss om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring och för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen enligt Europaparlamentets förordning (EU) nr 2016/679.

Piani Sweden AB
Lindome 2018-05-25

Information gällande GDPR och personuppgifter hos Piani Sweden AB